Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne

Dokument utworzony 24 marca 2016 przez Sylwia Flanc-Kowalewska
Ostatnio modyfikowany 24 marca 2016 przez Sylwia Flanc-Kowalewska

Szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, KTÓRZY ROZWAŻAJĄ ROZPOCZĘCIE PROCEDURY ADOPCYJNEJ.

SZKOLENIE – WSPÓLNA SZANSA

DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

AKREDYTACJA SZKOLENIA  – Decyzja nr 8/2012/RA – Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na okres 5 lat.

„Wspólna Szansa” jest programem autorskim, który powstał w naszym Ośrodku, w wyniku pracy z rodzinami adopcyjnymi oraz na podstawie doświadczeń szkoleniowych z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych.

Program został skonstruowany tak aby poruszał najważniejsze naszym zdaniem kwestie procesu adopcji, ze szczególnym uwzględnieniem emocji jakie w procesie przysposobienia towarzyszą dziecku, gdyż uważamy, że proces adopcji to nie tylko czas wyznaczony przez sąd ale głównie czas wyznaczony przez dziecko.

Pierwsze spotkanie otwierające szkolenie jest zawsze spotkaniem integracyjnym, na którym spotykają się uczestnicy danej edycji szkolenia. Podczas rozmów i ćwiczeń integracyjnych staramy się aby zostały określone oczekiwania oraz wytworzyła się bezpieczna atmosfera, która będzie podstawą dalszego aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest poprzedzony rozmową wstępną z pracownikiem Ośrodka oraz badaniem psychologicznym kandydatów, jak również wywiadem adopcyjnym w miejscu zamieszkania kandydatów (wywiad ten nie ma charakteru wywiadu środowiskowego)

O tym, że dana para/osoba jest zakwalifikowana na szkolenie informujemy Państwa telefonicznie, bądź w rozmowie indywidualnej.

 

NA ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW CZEKAMY POD NUMEREM TELEFONU:

91 442-50-85/796 425 085

LUB W SIEDZIBIE OŚRODKA W GODZINACH:

OD 09.00 – 14.00 OD PN. DO PT.