Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Działalność Ośrodka

Dokument utworzony 29 stycznia 2016 przez Sylwia Flanc-Kowalewska
Ostatnio modyfikowany 24 marca 2016 przez Sylwia Flanc-Kowalewska

Działalność Ośrodka

Ośrodek Adopcyjny SRK oferuje pomoc w zakresie:

  • Profesjonalnego przygotowania rodzin do odpowiedzialnego podjęcia roli rodziców adopcyjnych.
  • Prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, zastępczej.
  • Prowadzenia grup wsparcia, organizowania zjazdów rodzin adopcyjnych, szkoleń fakultatywnych.
  • Pozyskiwanie i doboru optymalnych form opieki rodzinnej dla zgłaszanych dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz regulowania ich sytuacji prawno-rodzinnej.
  • Prowadzenia poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego  i prawnego.
  • Udzielania pomocy prawnej kobietom/rodzinom decydującym się na oddanie dziecka do adopcji.
  • Wspierania kobiet w ciąży i rodzin w sytuacji kryzysowej.