Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Działalność Ośrodka

Dokument utworzony 29 stycznia 2016 przez Piotr Kowalewski
Ostatnio modyfikowany 24 marca 2016 przez Piotr Kowalewski

Działalność Ośrodka

Ośrodek Adopcyjny SRK oferuje pomoc w zakresie:

  • Profesjonalnego przygotowania rodzin do odpowiedzialnego podjęcia roli rodziców adopcyjnych.
  • Prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, zastępczej.
  • Prowadzenia grup wsparcia, organizowania zjazdów rodzin adopcyjnych, szkoleń fakultatywnych.
  • Pozyskiwanie i doboru optymalnych form opieki rodzinnej dla zgłaszanych dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz regulowania ich sytuacji prawno-rodzinnej.
  • Prowadzenia poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego  i prawnego.
  • Udzielania pomocy prawnej kobietom/rodzinom decydującym się na oddanie dziecka do adopcji.
  • Wspierania kobiet w ciąży i rodzin w sytuacji kryzysowej.