Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.)  oraz bezpośrednio wynikającym z przepisów prawnych obowiązkiem informacyjnym Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w Szczecinie jako Administrator […]

Otwórz dokument

SPOTKANIE Z ADOPCJĄ. 20-LECIE Ośrodka Adopcyjnego SRK

Ogrom napięcia … i udało się! Spotkanie z adopcją. 20-lecie Ośrodka Adopcyjnego już za nami. W tym dniu towarzyszyło nam wiele osób, którym bardzo dziękujemy za codzienną współpracę, za ciepłe słowa, za chwile wzruszenia. Ten dzień to także nowe otwarcie i czas na zmiany. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania! Dziękuję serdecznie wszystkim osobą, które brały […]

Otwórz dokument