Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

czerwiec 2018

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.)  oraz bezpośrednio wynikającym z przepisów prawnych obowiązkiem informacyjnym Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w Szczecinie jako Administrator […]

Otwórz dokument