Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

marzec 2016

Publikacje

Opowieści o adopcji. Od podnóża do szczytu gór. Pozycja napisana przez Rodziny Adopcyjne oraz dorosłe adoptowane dzieci, którym Ośrodek Adopcyjny SRK towarzyszył w przygotowaniu i podróży do adopcji. Błękitny Szalik. Bajka terapeutyczna autorstwa Pani Małgorzaty Drozdowskiej. Bajka jest dostępna nieodpłatnie w siedzibie ośrodka, istnieje także możliwość otrzymania bajki w wersji elektronicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy […]

Otwórz dokument

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Ośrodek Adopcyjny SRK informuje, że oferuje kompleksową obsługę w postaci przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz wykonanie badania psychologicznego, pedagogicznego wraz ze sporządzeniem stosownych opinii, jak również wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Ośrodek Adopcyjny posiada uprawnienia do szkolenia programem dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej […]

Otwórz dokument