Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Marzec 2016

Publikacje

Błękitny Szalik. Bajka terapeutyczna autorstwa Pani Małgorzaty Drozdowskiej. Bajka jest dostępna nieodpłatnie w siedzibie ośrodka, istnieje także możliwość otrzymania bajki w wersji elektronicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy  e-mail: adopcje@adopcje.pl Adopcyjna Układanka. Poradnik dla kandydatów. Pozycja napisana przez pracowników merytorycznych Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz rodzin adopcyjnych, które przeszły proces adopcyjny. Książkę polecamy wszystkim osobom, […]

Otwórz dokument

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Ośrodek Adopcyjny posiada uprawnienia do szkolenia programem dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej  „Przyjazny dom”,  które  otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 czerwca 2013 roku  i zostało zatwierdzone na okres pięciu lat (Nr 8/2013/RZ) w łącznym  wymiarze 125 godzin. Program ten obejmuje zakres programowy określony w § 2,3,4,6 rozporządzenia Ministra Pracy […]

Otwórz dokument