Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

styczeń 2016

Działalność Ośrodka

Ośrodek Adopcyjny SRK oferuje pomoc w zakresie: Profesjonalnego przygotowania rodzin do odpowiedzialnego podjęcia roli rodziców adopcyjnych. Prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, zastępczej. Prowadzenia grup wsparcia, organizowania zjazdów rodzin adopcyjnych, szkoleń fakultatywnych. Pozyskiwanie i doboru optymalnych form opieki rodzinnej dla zgłaszanych dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz regulowania ich sytuacji prawno-rodzinnej. Prowadzenia […]

Otwórz dokument